Ks. Dominik Chmielewski na czas epidemii

ks. Dominik

Poniżej tekst z przesłaniem ks.Dominika Chmielewskiego. Na You Tube jest również kanał z kazaniami ks. Dominika – Ks. Dominik Chmielewski – EUCHARYSTIA I MARYJA kontra koronawirus.

Ks. Dominik Chmielewski SDB

ODEZWA DO WOJOWNIKÓW MARYI!!!

I DO KAŻDEGO KTO UKŁADA W SERCU CZAS, KTÓRY NASTAŁ..

PROSZĘ O UDOSTĘPNIANIE JEŚLI CZUJESZ, ŻE WARTO!

„W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła” (Iz 15)

WOJOWNICY MARYI

Nie chciałbym w niniejszej odezwie koncentrować się na tragedii epidemiologiocznej, współczuciu i modlitwie za ofiary pandemii, bo jest to sprawą oczywistą dla każdego z nas.

Pozwólcie, że spojrzę na obecną sytuację pod kątem duchowym, bo to stanowi dla wielu katolików przestrzeń rozmów i wielu znaków zapytania.

Dla całego Kościoła i dla każdego z nas, Wojowników Maryi, rozpoczyna się czas szczególnych rekolekcji, w których Maryja nasza Mistrzyni, zaprasza nas do wieczernika swego Niepokalanego Serca, które jest równocześnie duchową Arką Przymierza chroniąca nas przed potopem zła i ciemności, które chcą ogarnąć świat. To równocześnie zaproszenie do utworzenia Domowego Kościoła w każdej rodzinie Wojownika Maryi. Jest to też czas Wielkiego Postu, w czasie którego Duch Święty, podobnie jak Jezusa, chce wyprowadzić i nas na pustynię, aby w oderwaniu od hałasu i chaosu świata mówić do naszego serca i przygotować nas do zwycięskiej walki z naszymi osobistymi demonami, które chcą zniszczyć naszą relację z Bogiem, z naszą rodziną i z samym sobą. To szczególny czas nabierania mocy Bożej, aby po zakończonym szkoleniu na pustyni w mocy Ducha Świętego przygotowywać z jeszcze większą radością tryumf Niepokalanego Serca Matki Bożej!

„Wtedy będziecie szukali Pana Boga waszego i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy.
W swym utrapieniu, gdy to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się do Pana, Boga swego i będziecie słuchać Jego głosu” (Pwt 4,29-30).

Tajemnicą Boga jest nieustanne dowartościowywanie życia ukrytego jako przestrzeni zdobywania świętości. Życie ukryte, które Jezus prowadził z Maryją i Józefem przez 30 lat jest zdumiewające w kontekście Jego przygotowania do misji Ewangelizacji. Trzydzieści lat w ukryciu codzienności życia rodzinnego, a tylko trzy lata dla świata. Zachęcam więc każdego Wojownika Maryi do pogłębiania tajemnicy formowania świętości w codziennym życiu rodzinnym, szczególnie w tym czasie, który jest nam teraz dany.

„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,7-8)

Analizując Znak czasu, który przeżywamy z wielkim bólem, dostrzegam wyraznie, że Bóg przygotowywał nas na to z wyprzedzeniem przez potężne proroctwo dla Polski i Polaków ukazane w cudach eucharystycznych w Sokółce i Legnicy. Cuda eucharystyczne dawane są przez Boga nie w nagrodę za wiarę w Niego, ale w odpowiedzi na niewiarę kapłanów i ludu Bożego w realną obecność w Jezusa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Cuda eucharystyczne są również potężnym umocnieniem wiary w uzdrawiającą Moc Eucharystii! „Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło” ( 1 Kor 28-30 ).

Zdumiewające jest, że właśnie nam Polakom, Bóg dał dwa cuda eucharystyczne w tak krótkim czasie! W kraju, w którym statystycznie do Kościoła uczęszcza najwięcej katolików! Nie przypadkowo również Kościół w Polsce rozpoczął od zeszłego roku trzyletni cykl pogłębiania tajemnicy Eucharystii w formacji polskich katolików. Zastanawiające jest, że obecna sytuacja pandemii koronawirusa skutecznie uderzyła w Eucharystię właśnie teraz, nie tyko w Polsce, ale też na całym świecie, doprowadzając do zamykania kościołów, odcięcia katolików od uczestnictwa w Eucharystii, paraliżującego lęku przed zarażeniem się wirusem poprzez przyjmowanie Komunii Świętej.

Warto pamiętać, że wielu świętych i mistyków zapowiadało demoniczny atak na Eucharystię w czasie ostatniej próby Kościoła. (KKK 675-677): „Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (por. Łk 21,12; J 15,19-20), odsłoni “tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele” (por. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22).

W tym rozumieniu, o którym mówi Katechizm, można wnioskować, że duch Antychrysta od początku Kościoła aż do Paruzji będzie ze szczególną mocą atakował realną obecność Jezusa Chrystusa w Ciele i Krwi Pańskiej w Eucharystii. Ostatecznym celem Antychrysta będzie doprowadzenie do sytuacji, którą Biblia nazywa Ohydą Spustoszenia, w czasie której zostanie zniesiona codzienna ofiara (Dn 12,10-11). Eucharystia jest Jedyną Ofiarą składaną codziennie na ołtarzach całego świata przez wszystkie pokolenia aż do skończenia świata. Dlatego szczególnie musimy modlić się i pokutować, żeby w każdym czasie, a szczególnie teraz chronić świętość Eucharystii i umacniać potężną wiarę w realną obecność Jezusa w Jego Ciele, Krwi, Duchu i Bóstwie, w Mocy Eucharystii.

Propozycje do formacji Wojownika Maryi w tym czasie trudnej Łaski:

  1. Zaproszenie do Wieczernika Niepokalanego Serca Maryi

– Codzienne pogłębianie osobistej relacji z Maryją przez Różaniec, rekolekcje Maryjne realizowane na różny sposób czy przez internet, czy przez lektury duchowej o Matce Bożej i codzienne poświęcanie siebie i całej swojej rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi.

  1. Domowy Kościół

– Uwalnianie się od ducha lęku, poprzez ograniczenie mediów informacyjnych, które podkręcają często manipulacyjnie emocje wytwarzając niepotrzebny lęk i strach. Dbajmy bardzo o higienę psychiczną. Ile czasu tracimy na ciągłe słuchanie powtarzanych na wszystkie sposoby i odmiany tych samych wiadomości przez cały dzień, a potem brakuje czasu na Modlitwę, Słowo Boże, w sercu tylko coraz więcej lęku zamieszania i niewiary. Adoruj Wszechmogącego Boga, a nie telewizor.
– Uwalnianie od ducha lęku przed przyjmowaniem Jezusa w Komunii Świętej przez budowanie potężnej wiary w uzdrawiającą moc Jezusa w Eucharystii. ( Świadectwa świętych i wielu ludzi, którzy w niesamowity sposób doświadczyli mocy Jezusa Eucharystycznego).
– Codzienne realizujcie duchowość Domowego Kościoła, czyli wspólnej modlitwy małżeńskiej, rodzinnej, budowania codziennych relacji rodzinnych, pogłębionych rozmów na temat wiary i Eucharystii w małżeństwie i rodzinie. Można odsłuchać i porozmawiać o Tajemnicy Eucharystii na podstawie chociażby moich nauczań w internecie w tym temacie.
– Modlitwa ochrony Rodziny: Już w Starym Testamencie Bóg wyznaczył ojcom chronienie swoich rodzin i domów przez krew baranka. W Nowym Testamencie każdy ojciec ma szczególny autorytet dany od Boga, żeby chronić swoją rodzinę i dom we Krwi Jezusa. Proponuję codzienną Litanię do Krwi Jezusa odmawianą z całą rodziną prowadzoną przez ojca rodziny. Jak również Modlitwę nakładania Pancerza Św. Patryka, która jest charakterystyczną modlitwą Wojownika Maryi.
– Woda egzorcyzmowana, używana z wiarą i modlitwą, nie magicznie. Podczas błogosławieństwa wody kapłan mówi m.in.:
Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choroby, a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia.

  1. Indywidualna Pustynia Wojownika Maryi

– Codzienna modlitwa Słowem Bożym, walka ze swoimi osobistymi demonami egoizmu, lenistwa, nieczystości, brakiem poświęcenia się całym sercem obowiązkom stanu, modlitwa wstawiennicza za Kościół, biskupów i kapłanów, za wszystkich katolików o odnowienie wiary i pragnienia przeżywania całym sercem Eucharystii, małe ofiary i wyrzeczenia w duchu wynagradzania za grzechy zaniedbania, bluznierstw, kpin i szyderstw z Eucharystii i nieprzeżywania Eucharystii jako zródła i szczytu chrześcijańskiego życia przez katolików.

Proszę szczególnie uwzględnić modlitwę Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie
uwielbiam Ciebie, ufam Tobie
i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają,
Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza,
Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność,
którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi
Jego Najświętszego Serca,
i przez przyczynę
Niepokalanego Serca Maryi
proszę Cię o łaskę nawrócenia
biednych grzeszników.

– Komunia Święta sakramentalna
Proście Kapłanów o ile to możliwe o Komunię świętą poza Mszą świętą. Kwestia Komunii Świętej na rękę: Księża Biskupi zachęcają do przyjmowania na rękę Komunii Świętej, nie nakazują. W wielu Kościołach nie ma z tym problemu. Kapłani podają Pana Jezusa tak jak penitent tego pragnie. W niektórych parafiach rozwiązano problem w ten sposób, że jeden z kapłanów udziela Komunii Świętej do ust dla tych penitentów, którzy tego pragną, a drugi ksiądz podaje Komunię świętą na rękę dla tych, którzy w ten sposób chcą przyjąć Pana Jezusa. Można taki wariant podpowiedzieć księdzu Proboszczowi. W kościołach, w których Pana Jezusa podaje się tylko na rękę, przyjmujemy wszystko w posłuszeństwie Kościołowi, rozumiejąc, że w NADZWYCZAJNYCH sytuacjach Kościół zezwala na taki sposób przyjmowania Komunii Świętej. Doprecyzowanie zamieszczone jest na końcu Odezwy, we fragmencie Słowa Pasterskiego ks. Bp Andrzeja Dzięgi o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę: „Proszę jednak wszystkich Was – jeśli nie zachodzą okoliczności rzeczywiście nadzwyczajne – nie proście o Komunię Świętą na rękę, chociaż formalnie macie w Kościele takie prawo.” (Słowo Pasterskie)

– Komunia duchowa
W sytuacji, kiedy Komunia Święta sakramentalna jest niemożliwa proszę o praktykę codziennej Komunii duchowej

– Adoracje w ciągu dnia w otwartych Kościołach, szczególnie tam, gdzie będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.

– Szczególne oddanie się w posłuszeństwie Biskupom i Proboszczom parafii.

Posłuszeństwo w Kościele katolickim warunkuje pełnienie Woli Bożej w naszym życiu. Tak jeśli chodzi o dyrektywy Episkopatu Polski jak i podporządkowanie się decyzjom poszczególnych proboszczów. Naszym charyzmatem jest bycie „ prawą ręką” Biskupów i Proboszczów, którzy zawsze mogą na nas liczyć i nigdy nie zawodzą się na naszym oddaniu i posłuszeństwie.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ KONIECZNIE Z FRAGMENTAMI PISANEGO Z MOCĄ WIARY, LISTU:

Abp Andrzej Dzięga:

Nie lękajcie się sięgać z wiarą po wodę święconą i przyjmować Komunię św. na kolanach i do ust.

Słowo pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na III Niedzielę Wielkiego Postu:
15 marca 2020 r.

„Chrześcijanin bez Eucharystii umiera. Eucharystia jest dla nas Życiem i Zdrowiem. Pokarmem dla ciała i dla duszy. Lekarstwem na ziemi a jednocześnie początkiem Niebiańskiej Uczty. Nie lękajcie się Chrystusa, prawdziwie Obecnego w konsekrowanej Hostii, czyli pod Postacią Chleba i pod każdą cząstką tej Postaci. To jest ten sam Chrystus, do Którego podeszła niewiasta cierpiąca na krwotok, mówiąca: bylebym się rąbka Jego szaty dotknęła, a będę zdrowa. Została uzdrowiona, bo to było dotknięcie JEGO szaty. To ten sam Chrystus, Który widząc żebraka, od urodzenia niewidomego, uczynił błoto i nałożył na jego oczy, a następnie polecił: idź, obmyj się w sadzawce Siloe. A gdy ten się obmył – odzyskał wzrok. Nie dlatego odzyskał, że ktoś nałożył mu jakieś błoto na oczy, ale dlatego, że to Chrystusowa dłoń to błoto nałożyła. Chrystus uzdrawia wierzących nawet poprzez szatę naciskaną w tłumie, nawet przez błoto, gdy JEGO WOLĄ jest nakładane. Trzeba tylko uwierzyć całym sercem. Trzeba uznać, że to o NIEGO chodzi. Chrystus nie roznosi zarazków ani wirusów. Chrystus rozdaje Świętą czystość i Życie, przywraca zdrowie.”

„Jest to dobry czas, aby przed Panem Bogiem w pokorze uklęknąć, zachwycić się NIM i adorować. Nie lękaj się, Siostro i Bracie, jeśli tylko możesz, przyjmować Świętej Komunii na kolanach i do ust. Ta postawa dojrzewała przecież w Kościele świętym poprzez wieki, jako najdoskonalsza forma przyjmowania Pana. Warto ją zachować i z pietyzmem pielęgnować, podobnie, jak z pietyzmem podchodzą do świętych czynności eucharystycznych kapłani – szafarze Świętej Komunii. Kapłani – aktem osobistej wiary, duchowym rozmodleniem, wręcz adoracją, stosując też dokładnie odpowiednie oczyszczenia i obmycia dłoni lub palców, są dla nas przykładem właściwej postawy eucharystycznej. Oczywiście, Kościół Święty w określonych sytuacjach dopuszcza również postawę stojącą. Na prośbę wiernego dopuszcza także Komunię świętą na rękę, o ile prośba jest pełna wiary, dłoń dokładnie oczyszczona, a Ciało Pana z pobożnością przyjmowane od razu, w obecności szafarza. Chodzi tu przecież o Ciało Jezusa Chrystusa – o Jego Przenajświętsze Serce, Które w Komunii świętej przyjmujemy. Proszę jednak wszystkich Was – jeśli nie zachodzą okoliczności rzeczywiście nadzwyczajne – nie proście o Komunię Świętą na rękę, chociaż formalnie macie w Kościele takie prawo. A Wy – Bracia kapłani – udzielajcie Komunii Świętej zawsze z miłością i radością serca każdemu, kto z wiarą i czystym sercem o Nią prosi.”

„Nie lękajcie się świątyni. Nie lękajcie się Kościoła. Otwórzcie na nowo Chrystusowi drzwi Waszych serc i myśli, Waszych wyborów i czynów.”

+

Wersja odezwy na FB: https://www.facebook.com/dominik.chmielewski.35/posts/3174510035916113


www.only4men.pl www.wojownicymaryi.pl

Wojownicy Maryi – męska wspólnota maryjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *