Okiem młodzieży

Bierzmowania nadszedł czas…

Bierzmowania nadszedł czas…

W naszej parafii już 18 czerwca o godz. 18.00 będzie udzielony młodzieży gimnazjalnej z klas drugich i trzecich, sakrament bierzmowania- przez Ks.bpa Artura Mizińskiego. Celem mojej pracy jest uzmysłowienie, czym jest sakrament bierzmowania i jaki ma wpływ na nasz dalszy rozwój. W naszym życiu przychodzi moment, w którym potrafimy odróżnić dobro od zła, w którym […]

Krótka refleksja o Drodze Krzyżowej

Krótka refleksja o Drodze Krzyżowej

Droga krzyżowa to nabożeństwo o refleksyjnym znaczeniu. Wzbudza w nas skruchę i miłość do Pana Jezusa. Uzmysławia nam, że On cierpiał i umarł za wszystkich ludzi, dla naszego zbawienia. Pan Jezus przez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu wysłużył nam niebo i łaski potrzebne do zbawienia. Jestem bardzo zadowolona, ze uczestniczyłam w tych nabożeństwach. Uważam, […]

Ulica 22 lipca w Abramowie – co dalej?

Ulica 22 lipca w Abramowie – co dalej?

  Rozpoczynamy dyskusję na temat istnienia w naszej gminie ulicy 22 lipca . Być może większości ona nie przeszkadza, być może nie kojarzą jej z niczym, albo dali sobie wmówić, że upamiętnia ona Napoleona i konstytucję nadaną przez niego Księstwu Warszawskiemu. Tymczasem już 27 kwietnia czeka nas kanonizacja papieża Jan Pawła II. Jako kardynał wiele […]