Przypominamy: do 24 lutego można wnosić uwagi do studium

plan zagospodarowania

Ważna informacja na początek: do 24 lutego będzie można zapoznać się ze studium  i składać uwagi do drugiego wyłożenia projektu w sposób określony w obwieszczeniu z dn.13 grudnia 2013 r. Jak na razie mieszkańcy naszej gminy nie wykazują większego zainteresowania propozycjami zawartymi w opracowywanym projekcie, a szkoda, bo w stosunku do pierwszego wyłożenia są to dość istotne zmiany. Wykreślony został zapis umożliwiający lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, czyli elektrowni wiatrowych, zamiast tego pojawił się nowy pomysł:                                                                                                                                                                                                  “W obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, oraz nie wchodzących w skład systemu przyrodniczego gminy (ekologiczny system obszarów chronionych), dopuszcza się możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych na gruntach nie wymagających zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. Realizacja infrastruktury dla farm fotowoltaicznych na zasadach jak dla elektrowni wiatrowych”.

Ten zaznaczony akapit jest cytatem ze studium, wynika z niego, że dopuszcza się możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych na tych samych zasadach co wiatraki. Powstaje pytanie, czy ten zapis nie będzie furtką dla ponownego otwarcia procesu inwestycyjnego farm wiatrowych.

Dla wszelkiej jasności można wpisać uwagę, która wyklucza budowę  turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 3 km od zabudowań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *