Radni zdecydowali – nowe stawki za wywóz śmieci

sas14

Na wczorajszej sesji radni zdecydowali o dwóch ważnych kwestiach związanych z odbieraniem odpadów komunalnych. Po pierwsze, została uchylona uchwała w sprawie postanowienia o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W skrócie oznacza to, że firmy będą musiały indywidualnie zawrzeć umowy z odbiorcami odpadów i raczej nie będą oddawać odpadów w tym samym dniu co mieszkańcy, tak na przykład jest w Michowie.

Po drugie, nowe uchwalono stawki, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku. I tak za odpady segregowane opłata za 1 osobę będzie wynosić 16 złotych, za odpady nieselekcjonowane trzykrotność stawki czyli 48 złotych. Za miesiące styczeń, luty, marzec zapłacimy 9 złotych.

Tyle w skrócie, dla przykładu ceny w innych okolicznych gminach: Michów – 14 zł., Markuszów – 20,50 zł., Niemce -25 zł. (pierwotnie było 30)

Temat odbioru i zagospodarowania odpadów, to temat rzeka i na potrzeby tego krótkiego wpisu nie do zrealizowania. Duży wpływ na wzrost cen miała nowelizacja ustawy z lipca 2019 roku, ale to tylko jeden z elementów. Poniżej kilka krótkich informacji dających wyobrażenie o skali problemu. Dane zaczerpnięte z prasy.

12,5 mln ton odpadów komunalnych w Polsce w 2018 roku

6,25 mld płacą gminy czyli my wszyscy za gospodarkę odpadami

6 mln opakowań produkuje się w Polsce, w tym 40% to tworzywa sztuczne

325 kg odpadów na jednego mieszkańca

Za makulaturę  wcześniej firmy przetwarzające płaciły, obecnie odwrotnie to gminy (mieszkańcy) muszą zapłacić

W.K

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *