Rolniku! Niewiele czasu pozostało na składanie wniosków!

DSC017

Obraz i foto: R.Kozak

Blisko 490 tys. rolników złożyło do 28 kwietnia w biurach powiatowych Agencji wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Spośród nich 266 tys. ubiega się również o wsparcie ONW, a 30 tys. o przyznanie płatności rolno-środowiskowych.
Wnioski o przyznanie za 2014 rok dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesione w ramach PROW 2007 – 2013 grunty rolne oraz grunty inne niż rolne powinny zostać złożone do 15 maja.

Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r.

Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Źródło; agronews,com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *