W październiku 2015 przetarg na mieszkanie w Wielkolesie. Cena wywoławcza wynosi 95 tysięcy zł.

przetarg

11 września Wójt Gminy Abramów wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkolesie.  Mieszkanie położone jest na parterze, powierzchnia mieszkania wynosi 55,01 m2

Przetarg ustny odbędzie się 12 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Abramów. Cena wywoławcza wynosi 95000,00 zł(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100); przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w gotówce w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) w terminie do dnia  6 października 2015 r.

Więcej informacji na stronie UG – http://www.abramow.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-58-15-wojta-gminy-abramow-z-dnia-11-wrzesnia-2015.html

Komentarze do: “W październiku 2015 przetarg na mieszkanie w Wielkolesie. Cena wywoławcza wynosi 95 tysięcy zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *