Wypnicha wyraża zgodę

DSCN0468

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Michowie  poruszany był temat ewentualnej lokalizacji w budynku po byłej szkole w Wypnisze ośrodka szkolno – wychowawczego dla młodzieży uzależnionej. Budynek byłby wydzierżawiony przez ośrodek na minimum 20 lat.  W niedzielę 13 grudnia odbyło się w tej sprawie zebranie wiejskie, na którym ta propozycja była omawiana i na którym podjęto poprzez głosowanie wstępną decyzję o lokalizacji. Decyzja jest pozytywna tzn. większość z głosujących wyraziła zgodę na lokalizację, głosowało 30 mieszkańców, za było 22, przeciw 8 osób.

DSCN0460

Spotkanie odbyło się z udziałem części radnych gminnych ( obecni byli – Aftyka Roman, Łoboda Mirosław, Szymanek Krystyna, Roman Adamczyk, Ewa Włodarczyk), kierownictwa ośrodka oraz grupy wychowanków, niestety zabrakło wójta. W trakcie zebrania prowadzonego przez sołtysa Janusza Gola, głos zabrali przedstawiciele ośrodka, w tym wychowankowie i radni. Mieszkańcy początkowo byli dość sceptycznie nastawieni do pomysłu,  mieli wiele pytań. Odpowiedzi gości na pytania, a także relacja radnych wizytujących ośrodek przekonała mieszkańców do akceptacji tego projektu.

Dzień wcześniej odbył się wyjazd sołtysa Wypnichy  i dwójki radnych (Ewy Włodarczyk i Romana Adamczyka) do obecnej siedziby ośrodka w Cholewiance koło Kazimierza Dolnego. Wizyta była niezapowiedziana, wywarła na wizytujących pozytywne wrażenie. Obecnie w ośrodku przebywa 27 osób w wieku gimnazjalnym, a maksymalnie może ich być 30.

 

DSCN5207

DSCN5209

W. Komsta.  Foto: Roman Adamczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *