XXVII Sesja Rady Gminy – Absolutorium dla Wójta

rada gminy

Na początku kilka zdań ogólnych dotyczących absolutorium, tym bardziej, że w tym roku mamy wybory samorządowe i ta krótka informacja może się przydać, np. kandydatom na radnych. Głosowanie w sprawie udzielenia (lub nieudzielenia) absolutorium jest jednym z najważniejszych  w ciągu całego roku posiedzeń rady, szczególnie ważne dla wójta. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni. Głosowanie musi się odbyć przed 30 czerwca, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez RIO, Komisję Rewizyjną i pozostałe komisje wchodzące w skład Rady Gminy. Ewentualne nieudzielenie absolutorium (jeśli nie jest to rok wyborczy i okres sprawowania władzy przez wójta jest krótszy niż 9 miesięcy) oznacza podjęcie inicjatywy w sprawie odwołania wójta. To gwoli wyjaśnienia dlaczego głosowanie jest takie ważne. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje w sposób jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli w Abramowie, na 15 radnych 8 musi być za.

Tyle teorii, w praktyce rzadko zdarza się nieudzielenie absolutorium (muszą być ku temu bardzo ważnie przesłanki). Na głosowaniu Rady Gminy w Abramowie w dniu 24 czerwca na 13 obecnych radnych wszyscy byli za, czyli można powiedzieć, że absolutorium zostało przyjęte bez żadnych zastrzeżeń ze strony radnych. Przewodniczący komisji odczytali protokoły z posiedzeń komisji, ale dyskusji dotyczącej wykonania budżetu na tym posiedzeniu  nie było. Nie jest zresztą tajemnicą, że niektóre posiedzenia Rady Gminy w Abramowie nie trwają zbyt długo, bo jeśli wywiązywałaby się gorąca dyskusja, to mogłaby taką sesję niebezpiecznie wydłużać.

Poza absolutorium Rada przegłosowała uchwałę w sprawie pozostawienia dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, oraz uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i zmian w budżecie.

Z innych spraw, które  przedstawił Wójt, istotne jest ogłoszenie przetargu na rekultywację wysypiska śmieci na obrzeżach sosnowskiego lasu. Inwestycja ta z końca lat osiemdziesiątych była jedną z nie najlepiej przemyślanych i zrealizowanych inwestycji w ostatnim trzydziestoleciu. W dodatku bez pomysłu zarządzaną (kto ma tam las lub pole w pobliżu, to wie o czym mowa). O wysypisku i o  remontach dróg,  których też dotyczyła informacja Wójta napiszemy w odrębnym wpisie. O innych sprawach, które były poruszane na sesji, można przeczytać w protokole z jej przebiegu  w Urzędzie Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *