Zwrot za akcyzę taki sam

DSC09371

Resort rozwiał ostatecznie nadzieje rolników na zmiany. Zwrot akcyzy w 2014 r. będzie więc wynosił tak jak do tej pory 0,95 zł na 1 litr oleju napędowego przy założeniu, że limit zużycia paliwa na 1 ha użytków rolnych też pozostanie na niezmienionym poziomie 86 litrów. Maksymalnie więc rolnik dostanie 81,70 zł za hektar uprawianej ziemi.

O podniesienie wszystkich tych wskaźników wnosiły do rządu Izby Rolnicze i NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Związkowcy chcieli, aby rolnicy dostawali pełny zwrot akcyzy (to nieco ponad 1 zł za litr), w górę – do 126 litrów – miałaby zostać także podniesiona ilość litrów oleju napędowego, jaką można by odliczyć na 1 ha użytków rolnych. – Ten postulat zgłaszaliśmy od kilku lat – informował Jerzy Chróścikowski, przewodniczący rolniczej „Solidarności”. – Podnosiliśmy, że obecne rozwiązania nie przystają do rzeczywistości gospodarczej, bo rolnicy zużywają więcej paliwa na uprawę ziemi, niż to zapisano w ustawie – argumentował Chróścikowski.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało związek, że zmian w dotychczasowym systemie nie będzie. Resort tłumaczył, że w tym roku wojewodowie złożyli zapotrzebowania na dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na łączną kwotę 757,1 mln złotych. To niewiele więcej niż zapisano w ustawie budżetowej na ten rok – rząd zaplanował, że wypłaci rolnikom 750 mln złotych. I władze spodziewają się, że w 2014 roku ten limit też będzie wystarczający. Oczywiście jeśli zostaną zachowane dotychczasowe wysokości stawek zwrotu akcyzy. Ponieważ rząd oszczędza na czym tylko się da, to nie ma żadnych widoków na spełnienie postulatów rolników.

Nic nie wskórała też Krajowa Rada Izb Rolniczych, która otrzymała od ministra rolnictwa pismo utrzymane w takim samym tonie jak rolnicza „Solidarność”.

Źródło: Nasz Dziennik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *