14.10. 2016 – XXII Sesja Rady Gminy w Abramowie

zdj. sesja

Ze względów technicznych z małym opóźnieniem podajemy informację o kolejnej sesji Rady Gminy w Abramowie. Na stronach BIP UG Abramów można odszukać sobie wcześniejsze uchwały oraz załączniki do uchwał związane m.in. ze zmianami w budżecie (jeden z punktów programu sesji)


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                              mgr inż. Marcin Mazur
Źródło: http://www.abramow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *