Co każdy rolnik powinien wiedziec – uwagi G. Jędrejka wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej

traktor w Glinnilu

Rolnictwo jest coraz trudniejsze, występuje coraz więcej rozmaitych zagrożeń. Zmieniają się przepisy i technologie. W ostatnich latach wprowadzono dużo nowych przepisów i obostrzeń dla rolników, o których warto wiedzieć. Lubelska Izba Rolnicza organizuje wiele różnych szkoleń m.in. na temat podatku VAT w rolnictwie i działalności pozarolniczej. Do tej pory przeszkolono już ponad 500 osób, a w dalszym ciągu znajdują się chętni na poszerzenie swojej wiedzy. Chcą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dotyczące m.in. podatków, uboju, itd.

Przykłady spraw, o których trzeba wiedzieć:

Rolnik, który prowadzi gospodarstwo mleczne jest podatnikiem VAT, zużywając mleko na własne potrzeby, musi odprowadzić podatek VAT, dotyczy to również innych płodów rolnych.

Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą, usługi rolnicze,musi i swoje gospodarstwo rozliczać z podatku VAT. Rolnik kupując ciągnik na usługi rolnicze i wykorzystując go w swoim gospodarstwie, musi wystawiać sobie wewnętrzne faktury VAT.

Rolnik, który sprzeda zakupiona krowę przed okresem krótszym niż 2 miesiące, prowadzi działalność handlową i podlega opodatkowaniu.

Rolnik, który ucina na pieńku głowę kogutowi na rosół dokonuje uboju rytualnego, który w Polsce od kilku miesięcy jest zabroniony. Ubój rytualny polega na zabiciu zwierzęcia przez podcięcie żył i tętnic przez wykrwawienie się bez wcześniejszego ogłuszenia np. prądem. Ubój tucznika w gospodarstwie na własne potrzeby  może być dokonany po wcześniejszym zgłoszeniu powiatowemu lekarzowi weterynarii i w ARiMR.

Rolnik, który przekaże darowiznę swojemu dziecku, powinien ten fakt w ciągu 6 miesięcy zgłosić do Urzędu Skarbowego w celu uniknięcia opodatkowania. Urząd Skarbowy może zapytać skąd darczyńca miał te pieniądze.

Rolnik, który chce rozpocząć jakąkolwiek budowę musi mieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Brak tych dokumentów skutkuje tym, że budynek musi być rozebrany w ciągu 14 dni lub zalegalizowany, a to kosztuje 5000 zł za zgłoszenie i i 50000 zł za zezwolenie na budowę. Na wymianę pokrycia dachowego na budynku potrzebne jest zgłoszenie, jeżeli naruszymy  konstrukcję dachu, np. wymienimy jedną krokiew, już potrzebne jest zezwolenie na budowę.

Rolnik, który chce wyciąć drzewo starsze niż 10 lat w swoim gospodarstwie musi wystąpić do Urzędu Gminy o zezwolenie (nie dotyczy to drzew owocowych). Za brak takiego zezwolenia grozi kara od kilku tysięcy złotych wzwyż.

Od 2014 roku będzie obowiązywała wzajemna zgodność w gospodarstwie w pełnym zakresie. Niedopełnienie tych przepisów będzie skutkowało obniżeniem dopłat bezpośrednich dla rolników.

Fragment tekstu Gustawa Jędrejka „Z Izby Rolniczej” opublikowany we „Wspólnocie Garbowskiej”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *