OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Abramowie z dnia 29 września 2014 r.

gmina abramów
Na podstawie § 3 ust.2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych,
stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia2014r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (MP z 2014r. poz.789) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16listopada 2014r, podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Abramowie,powołanej postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 22 września 2014r.,siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach:
I. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 września 2014r. Gminna Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w następujący sposób:
1. Henryk Myka – Przewodniczący Komisji
2. Marcin Ostrowski – Zastępca Przewodniczącego
Komisji
3. Andrzej Białek – Członek Komisji
4. Jadwiga Lucyna Karpińska – Członek Komisji
5. Monika Agnieszka Komsta – Członek Komisji
6. Justyna Anna Misztal – Członek Komisji
7. Anna Robaczewska – Członek Komisji
II. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w
Urzędzie Gminy
w Abramowie, pokój nr 17, tel. 81 8525016 w.43.
III. Pełnienie dyżurów:
W celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Gminna KomisjaWyborcza pełni dyżury od 30 września 2014 r. do 03października 2014 r..w godzinach od 8: 00do 9: 00
, w dniu 06 października 2014 r. w godzinach od 800do 15:00
, natomiast w dniu 7 października 2014 r. w godzinach od 8:00do 24:00
.
Dyżury na kolejne dni będą podane w oddzielnym obwieszczeniu.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Henryk Myka
Źródło:http://ugabramow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/OBWIESZCZENIE-_sklad_GKW.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *